Eerder plaatsten we een bericht dat we de mogelijkheid aan het bekijken waren om toch met de cursus te starten.
We hebben overlegd met locatieleiders van de scholen en gebeld met het RIVM. Het advies blijft hetzelfde; binnen geen groepen kinderen verzamelen van verschillende scholen of zelfs klassen. Ook al kunnen we op afstand blijven.

De scholen doen erg hun best om de kinderen binnen ‘bubbels’ te houden, geen klasoverstijgende activiteiten, laat staan schooloverstijgende activiteiten. Om dan na school toch de bubbels te doorbreken voelt voor ons niet goed. Daarbij komt ook nog het feit dat de typejuffen meerdere groepen draaien.
Hoe jammer we dit ook vinden, lijkt het ons voor nu beter om nog niet te gaan starten.

Zodra de maatregelen veranderen, bekijken we de mogelijkheden opnieuw.