04-02-2021: Ondanks onze eerdere berichtgeving, hebben we besloten om de start wederom uit te stellen.

We hebben overlegd met o.a. de teamleiders van de scholen in Boekel en ook Keldonk. Voor de basisscholen gelden strikte voorwaarden en inzet van extra maatregelen. Zo moeten hele klassen in quarantaine bij besmetting van één leerling. Leerlingen krijgen vaste plaatsen aangewezen in het lokaal en de groepssamenstelling wordt zoveel mogelijk behouden.

De BSO’s mogen nog niet open omdat daar vaak kinderen van meerdere scholen bij elkaar komen. Daar zit voor ons ook een belangrijk punt: Ook (de meeste van) onze typegroepen zijn gemengd. Dat betekent dat er in één groep kinderen van verschillende klassen en/of scholen bij elkaar zitten. Mede vanwege dit feit en het feit dat wij als typejuffen ook verschillende groepen zien in de week en de strenge maatregelen die alles erg ingewikkeld maken, kunnen we nog niet van start gaan.

De cursus heeft een doorlooptijd van 13 weken. Er is nog ruim voldoende tijd voor het einde van het schooljaar om de 13 weken te doorlopen. We hopen dat alle maatregelen snel wat opleveren en de regels voor de kinderen worden versoepeld. 
Houdt onze website in de gaten, we proberen jullie op de hoogte te houden.