Typecursus

Het doel van de typecursus is de cursist de vaardigheid te leren om met tien vingers blind te typen en daarbij foutloos en vlot met het toetsenbord om te gaan. Uit een onderzoek van de Radboud Universiteit van Nijmegen is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd met 10 vingers leren typen zich gemakkelijker kunnen aanpassen op de middelbare school. Het maken van werkstukken, uittreksels en verslagen word een stuk eenvoudiger.

De groepen bestaan doorgaans uit maximaal 10 à 11 deelnemers. Grotere groepen worden begeleid door 2 docenten. Zo heeft de docent de mogelijkheid iedereen de aandacht te geven die hij of zij nodig heeft. De cursisten worden ontvangen met wat te drinken waarna er op een ontspannen manier met de les wordt gestart. Tijdens de eerste les wordt er kennisgemaakt met het lesprogramma en het toetsenbord. Er worden tips gegeven over de positie van de handen en de houding van het lichaam, daarnaast worden de basistoetsen a s d f j k l aangeleerd. In de daarop volgende lessen worden de overige letters, de cijfers en de symbolen aangeleerd. De cursus bestaat uit 13 klassikale lessen, waarvan de laatste les het examen betreft.

Voor het aanleren van de toetsen in de les wordt een speciaal typeprogramma gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde geblindeerde toetsenborden (de toetsen zijn afgeplakt met gekleurde stickers). Iedere les bestaat uit verschillende oefeningen. Zo worden de toetsen los geoefend, vervolgens worden er woorden gevormd, daarna zinnen en verhalen. De oefeningen worden afgewisseld door typespelletjes. Het typeprogramma dat in de lessen wordt gebruikt houdt nauwkeurig bij welke toetsen voor de cursist goed gaan en welke problemen opleveren. Met de probleemtoetsen kan de cursist extra gaan oefenen. Daarnaast wordt er aan het einde van elke les een vorderingsrapport voor u ingevuld, zodat u thuis altijd kunt zien hoe de cursus verloopt.

Uitleg huiswerk

De cursisten krijgen elke typeles huiswerk om thuis te kunnen oefenen. Dit huiswerk is voor 5 dagen en zal per dag maximaal 30 minuten in beslag nemen. Naarmate de cursus vordert, zullen de cursisten sneller klaar zijn met de oefeningen. Om het huiswerk te kunnen maken dient de cursist over een computer met internet te beschikken. Dit gebeurt namelijk via een online module op onze site. Als beloning voor elke goed gemaakte huiswerkles worden er medailles toegekend en is er de mogelijkheid het SolutiomSpel te spelen. Met dit spel is aan het eind van de cursus een leuke prijs te winnen. Dit zorgt ervoor dat huiswerk maken uitdagend en interessant blijft. De docent houdt bij hoe vaak, wanneer, hoe lang en hoe goed er huiswerk gemaakt wordt en stuurt zo nodig bij. Elke deelnemer krijgt een eigen geblindeerd toetsenbord in bruikleen.* Een zelfde soort toetsenbord wordt ook tijdens de cursus in ons leslokaal gebruikt.

*) Voor het toetsenbord vragen wij een borgbedrag van € 15,00. Bij het, zonder schade, retourneren van het toetsenbord, ontvangt u deze borg terug.

Online huiswerk maken

Op de website vind je rechtsbovenin het scherm de knop [HUISWERK]. Klik hierop.                

TIP: zet de site bij je favorieten!

Je krijgt het inlogscherm te zien. Daar log je in met je voornaam en het wachtwoord dat je van je type-docente hebt ontvangen.

 

Je komt nu in een schermpje waar je de lesweken 1 t/m 15 ziet staan. Klap de juiste week open en dan zie je vijf huiswerk-opdrachten staan die je die week moet maken. Wanneer je een tekst helemaal gemaakt hebt, krijg je hier een groen vinkje te zien. Achter de tekst staat het aantal aanslagen per minuut en de nauwkeurigheid die je voor die tekst hebt gehaald. Klik op de juiste opdracht, probeer iedere dag een opdracht te maken.

Je kunt nu de tekst typen. De klok loopt zodra je begint. Probeer de les in één keer te maken, je kunt pauzeren tussendoor maar sluit het scherm dan niet af. Wanneer je het scherm afsluit, kun je niet meer verder gaan en moet je de tekst weer vanaf het begin maken. Weet je even niet meer waar je bent gebleven? Rechts bovenin het scherm zie je welke letter of toets je moet gaan typen.

 

Nadat je de les af hebt, klik je op volgende. Je resultaten worden alleen dan opgeslagen. Je hoeft iedere les maar 1 keer te maken, maar je kunt een les zo vaak herhalen als je wilt. Het programma slaat alleen je beste resultaat op.

 

Bonus!

Als extraatje kun je voor het maken van je huiswerk, per tekst een medaille verdienen; brons, zilver of goud.

Hoe beter je de tekst maakt, hoe hoger de medaille wordt. Wanneer je voor een tekst voor de eerste keer een medaille scoort, krijg je ook een credit om het SolutiomSpel te spelen. Dit spel is er in een jongens- en een meisjesversie. Kies een versie en spring met je paard over de gaten en verzamel de sterren. Daarmee scoor je punten. Onder de top vijf van de beste spelers verloten we een leuke prijs!

Voor iedere tekst is het maar één keer mogelijk een credit te winnen. Per week zijn er zo 5 credits te verdienen. Bovendien wordt de moeilijkheidsgraad per cursist apart vastgesteld. Ben je bijvoorbeeld heel goed in typen, dan zal je een hoger resultaat moeten scoren om een medaille te verdienen dan iemand die wat minder goed is.

 

Je ouders kunnen je resultaten ook bekijken. Deze staan achter de gemaakte lessen.

Je type-docente kan je resultaten ook zien.

Het examen

Zoals aangegeven wordt de cursus tijdens de laatste les afgesloten met het examen.

Het examen bestaat uit het typen van twee teksten. Bij beide teksten wordt de tijdsduur ingesteld op tien minuten. Dit wil zeggen dat men tien minuten aan één stuk typt, hierna volgt een korte pauze, daarna typt men weer tien minuten aan één stuk.

De exameneisen van Solutiom Opleidingen zijn:
Vaardigheid:         minimaal 100 aanslagen per minuut
Nauwkeurigheid:   minimaal 93%

De computer meet de vaardigheid en nauwkeurigheid van de cursist. Het gemiddelde resultaat van de twee getypte teksten bepaalt of aan de exameneisen is voldaan.
Mocht na het typen van de twee teksten blijken dat het noodzakelijk is om een derde tekst te typen zodat wellicht alsnog aan de exameneisen kan worden voldaan, dan kan krijgt de cursist direct nog een kans om een tekst te typen.

Wanneer een cursist het examen met goed gevolg heeft afgesloten dan ontvangt hij/zij tijdens de aangekondigde diploma-uitreiking het Instituutsdiploma van Solutiom Opleidingen*. Daarop staan het aantal behaalde aanslagen per minuut en de nauwkeurigheid vermeld. Mocht er niet aan de exameneisen worden voldaan, dan ontvangt de cursist een Instituutscertificaat van deelname met daarop het aantal behaalde aanslagen per minuut en de nauwkeurigheid vermeld.

Wanneer blijkt dat het resultaat van het afgelegde examen niet overeenkomt met de gestelde minimum eisen, dan wordt er op de dag van het examen contact opgenomen met de (ouder(s) en/of verzorger(s) van) de cursist om in overleg een keuze te maken uit de volgende opties:

  1. Eenmalige, kosteloze herkansing op een afgesproken dag en tijdstip. Bij het behalen van de minimale eisen wordt het instituutscertificaat omgezet naar een instituutsdiploma
  2. Er wordt géén herkansing afgenomen en de cursist behoudt het instituutscertificaat van deelname.
* Het instituutsdiploma wordt verstrekt wanneer er aan de examen-eisen van Solutiom Opleidingen is voldaan. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Typecursus voor volwassenen

De sleutel tot het blind leren typen is oefenen, oefenen, oefenen. Dit vergt dus behoorlijk wat discipline. Door klassikale lessen te volgen is er in ieder geval een vast moment waarop de nieuwe toetsen worden aangeleerd. Dit onder het toeziend oog van de docente, zodat er ook controle is op de positie van de vingers en de houding achter de computer. Naast de klassikale les wordt er van de cursist verwacht dat ze 5 teksten per week aan huiswerk maken. Dit zal in het begin ongeveer 20-30 minuten per keer in beslag nemen, maar naarmate de cursus vordert wordt de tijd dat men met één opdracht bezig is steeds korter.  Er wordt, net als bij de jeugdcursus, gebruik gemaakt van de online huiswerkmodule. Aan deze module zit een beloningssysteem gekoppeld: er kunnen medailles worden verdiend en credits voor een spelletje. Dit kan als extra motivatie werken. De docente kan bovendien volgen hoe vaak, wanneer en met welke resultaten er huiswerk wordt gemaakt.

De basis van cursus is als volgt opgebouwd:

Uur 1:         Basisrij (A, S, D, F, J, K, L, ; )

Uur 2:         E I R U

Uur 3:         G en H + Hoofdletters

Uur 4:         C , V M

Uur 5:         T Y B N

Uur 6:         W O Q P

Uur 7:         Z ? / X .

Uur 8:         Cijfers + Symbolen

Uur 9:         Teksten typen als oefening

Uur 10:       Teksten typen als oefening à examendag wordt bepaald.

Het kan zijn dat uw tempo hoger of lager ligt. Afhankelijk van het tempo dat u prettig vindt, doorloopt u de lessen.

Wanneer alle toetsen zijn aangeleerd volgt er een les waarbij de resultaten worden gemeten. Zijn deze voldoende, dan vindt een week later het examen plaats. Zijn ze nog niet voldoende dan worden er een aantal weken ingepland om thuis te oefenen en volgt het examen later.