korte uitleg

Het doel van de cursus is de cursist de vaardigheid te leren om met tien vingers blind te typen en daarbij foutloos en vlot met het toetsenbord om te gaan. Uit een onderzoek van de Radboud Universiteit van Nijmegen is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd met 10 vingers leren typen zich gemakkelijker kunnen aanpassen op de middelbare school. Het maken van werkstukken, uittreksels en verslagen word een stuk eenvoudiger.

 De groepen bestaan doorgaans uit maximaal 10 à 11 deelnemers. Grotere groepen worden begeleid door 2 docenten. Zo heeft de docent de mogelijkheid iedereen de aandacht te geven die hij of zij nodig heeft. De cursisten worden ontvangen met wat te drinken waarna er op een ontspannen manier met de les wordt gestart. Tijdens de eerste les wordt er kennisgemaakt met het lesprogramma en het toetsenbord. Er worden tips gegeven over de positie van de handen en de houding van het lichaam, daarnaast worden de basistoetsen a s d f j k l aangeleerd. In de daarop volgende lessen worden de overige letters, de cijfers en de symbolen aangeleerd. De cursus bestaat uit 13 klassikale lessen, waarvan de laatste les het examen betreft. 

 Voor het aanleren van de toetsen in de les wordt een speciaal typeprogramma gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde geblindeerde toetsenborden (de toetsen zijn afgeplakt met gekleurde stickers). Iedere les bestaat uit verschillende oefeningen. Zo worden de toetsen los geoefend, vervolgens worden er woorden gevormd, daarna zinnen en verhalen. De oefeningen worden afgewisseld door typespelletjes. Het typeprogramma dat in de lessen wordt gebruikt houdt nauwkeurig bij welke toetsen voor de cursist goed gaan en welke problemen opleveren. Met de probleemtoetsen kan de cursist extra gaan oefenen. Daarnaast wordt er aan het einde van elke les een vorderingsrapport voor u ingevuld, zodat u thuis altijd kunt zien hoe de cursus verloopt.

huiswerk

De cursisten krijgen elke les huiswerk om thuis te kunnen oefenen. Dit huiswerk is voor 5 dagen en zal per dag maximaal 30 minuten in beslag nemen. De cursist dient thuis over een computer of laptop met internet te beschikken om het huiswerk te kunnen maken. Het huiswerk wordt via een online module op onze site gemaakt (u ontvangt hierover duidelijke instructies). Elke deelnemer krijgt een eigen geblindeerd toetsenbord in bruikleen*. Ook tijdens de lessen zullen de  toetsenborden afgeplakt zijn. Mocht er thuis geen beschikking zijn over een computer of over een internetverbinding, overleg dan met ons voor eventuele altenatieven. 

*) Voor het toetsenbord vragen wij een borgbedrag van € 15,00. Bij het, zonder schade, retourneren van het toetsenbord, ontvangt u deze borg terug.

Uitleg online huiswerk maken

Je hebt van ons een e-mail ontvangen met daarin je gebruikersnaam en de mogelijkheid om een wachtwoord aan te maken. Klik op de link in de e-mail en maak het wachtwoord aan. Let op: geen e-mail ontvangen? Neem dan contact met ons op. Ieder e-mailadres kan maar 1x gebruikt worden.

Ga naar onze website: www.solutiom.nl  en klik rechtsbovenin het scherm op de knop [HUISWERK MAKEN].
 TIP: zet de site bij je favorieten!

Je krijgt het inlogscherm te zien. Daar log je in met je gebruikersnaam en het aangemaakte wachtwoord.

Je krijgt nu een scherm te zien waarin kort verteld wordt wat er van je wordt verwacht.

Klik op de knop HUISWERK om verder te gaan.

Je komt nu in een schermpje waar je de lesweken 1 t/m 13 ziet staan. Klik op de juiste week en dan zie je vijf teksten staan die je die week moet maken.

Wanneer je een tekst gemaakt hebt, krijg je hier ook je resultaten te zien. Achter de tekst staat het aantal aanslagen per minuut en de nauwkeurigheid die je voor die tekst hebt gehaald. Je beste resultaat wordt hier getoond.

Klik op de tekst die je wilt gaan typen.

Je ziet nu het scherm met tekst die je moet typen bovenin. Je kunt nu starten met typen. In het groene gedeelte verschijnt je getypte tekst, bovenin wordt de tekst die je hebt gehad donkerder en het geel gearceerde geeft aan waar je bent. Onder een niet helemaal juist getypt woord verschijnt een streep.

De klok loopt zodra je begint. Probeer de les helemaal te maken, je kunt pauzeren tussendoor maar sluit het scherm dan niet af. Wanneer je het scherm afsluit, kun je niet meer verder gaan en moet je de tekst weer vanaf het begin maken. De tijd stopt na 3 seconden niets doen.

Nadat je de les af hebt wordt het resultaat automatisch opgeslagen. Je hoeft iedere les maar 1 keer te maken, maar je kunt een les zo vaak herhalen als je wilt. Het programma laat telkens per les alleen je beste resultaat zien. Je docent ziet wel al de lessen die je hebt gemaakt.

Wanneer je de les niet af hebt maar je wilt toch stoppen, dan druk je op de knop Stoppen. Je resultaat opgeslagen. Wanneer je de les weer gaat maken moet je de tekst vanaf het begin typen.

Bonus!

Als extraatje kun je voor het maken van je huiswerk, per tekst een medaille verdienen; brons, zilver goud of diamant.
Hoe beter je de tekst maakt, hoe hoger de medaille wordt.

Bij iedere tekst staan je medailles weergegeven. Heb je een medaille behaald dan lichten de medailles op tot en met de behaalde medaille. 

Wanneer je voor een tekst een medaille scoort, krijg je ook 3 credits om het SolutiomSpel te spelen.

Kies je personage en spring over de gaten en stenen. Daarmee scoor je punten. Voor 5 gemaakte lessen per week kun dus zomaar 15 keer spelen! De beste speler van alle deelnemende cursisten wint een leuke prijs!

Gaat er iets mis of lukt er iets niet, laat het ons weten via info@solutiom.nl.

Je mag ook bellen naar

06 – 25 144 892.

Heel veel succes!

het examen

Zoals aangegeven wordt de cursus in de 13e les afgesloten met het examen.

Het examen bestaat uit het typen van twee teksten. Bij beide teksten wordt de tijdsduur ingesteld op 10 minuten. Dit wil zeggen dat men tien minuten aan één stuk typt, hierna volgt een korte pauze, daarna typt men weer tien minuten aan één stuk.

De exameneisen van SolutioM Opleidingen zijn:
Vaardigheid:                minimaal 100 aanslagen per minuut
Nauwkeurigheid:       minimaal 93%

De computer meet de vaardigheid en nauwkeurigheid van de cursist. Het gemiddelde resultaat van de twee getypte teksten bepaalt of aan de exameneisen is voldaan. Mocht na het typen van de twee teksten blijken dat het noodzakelijk is om een derde tekst te typen zodat wellicht alsnog aan de exameneisen kan worden voldaan, dan kan krijgt de cursist direct nog een kans om een tekst te typen. 

Wanneer een cursist het examen met goed gevolg heeft afgesloten dan ontvangt hij/zij tijdens de aangekondigde diploma-uitreiking het Instituutsdiploma van SolutioM Opleidingen. Daarop staan het aantal behaalde aanslagen per minuut en de nauwkeurigheid vermeld.

Mocht er niet aan de exameneisen worden voldaan, dan ontvangt de cursist een Instituutscertificaat van deelname met daarop het aantal behaalde aanslagen per minuut en de nauwkeurigheid vermeld.

Wanneer blijkt dat het resultaat van het afgelegde examen niet overeenkomt met de gestelde minimum eisen, dan wordt er op de dag van het examen contact opgenomen met de (ouder(s) en/of verzorger(s) van) de cursist om in overleg een keuze te maken uit de volgende opties:

  • Eenmalige, kosteloze herkansing op een afgesproken dag en tijdstip. Bij het behalen van de minimale eisen wordt het instituutscertificaat omgezet naar een instituutsdiploma
  • Er wordt géén herkansing afgenomen en de cursist behoudt het instituutscertificaat van deelname.